Pengertian Talak & Macamnya

Pengertian Talak & Macamnya

Pengertian Talak & Macamnya   Pengertian Talak Talak berasal dari kata “Ithlaq” yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan ikatan suami isteri.` Jadi talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri …

Kelebihan Sistem Ekonomi Campuran

Kelebihan Sistem Ekonomi Campuran

Kelebihan Sistem Ekonomi Campuran Beberapa kelebihan/keuntungan/kebaikan dari sistem ekonomi campuran antara lain sebagai berikut.. Hak individu diakui Penetapan harga dalam perekonomian lebih terkendali Sektor ekonomi yang dikuasai pemerintah diarahkan untuk kepentingan masyarakat Adanya kebebasan berusaha Kestabilan ekonomi terjamin Pemerintah memperhatikan usaha sektor menengah dan kecil …

Wujud dari hubungan internasional 

Wujud dari hubungan internasional 

Wujud dari hubungan internasional Individual ( turis, mahasiswa, pedagang, yang mengadakan kontak-kontak pribadi sehingga timbul kepentingan timbal balik di antara mereka ). Antar kelompok (Lembaga social dan keagamaan dan perdagangan yang melakukan kontak secara insidental, periodik atau permanen). Hubungan antar Negara ( negara yang satu dengan negara lain mengadakan kerjasama dalam …

3 Keutamaan Lailatul Qadr

3 Keutamaan Lailatul Qadr Lailatul Qadar disifati dengan ‘salaam’ Yang dimaksud ‘salaam’ dalam ayat, سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْر “Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar” (QS. Al Qadr: 5) yaitu malam tersebut penuh keselamatan di mana setan tidak dapat berbuat apa-apa di malam tersebut …